Kontakty

19. 4. 2024

Oddělení krizového řízení

jméno funkce telefon e-mail
Pejšek Miroslav Ing. Vedoucí oddělení, bezpečnostní ředitel úřadu, kybernetická bezpečnost 495 817 206 mpejsek@khk.cz
Lukáč Jan Mgr. Zajišťování připravenosti kraje na řešení krizí ve vojenské oblasti, zpracování dílčího plánu obrany, oblast kyber. bezp., národní systém reakce na krize 495 817 755 jlukac@khk.cz
Mareš Jan, Ing. Hospodářská opatření pro krizové stavy, regulační opatření, plán nezbytných dodávek 495 817 201 jmares@khk.cz
Novotná Marie, Mgr. Administrativa, spisová služba, ochrana utajovaných informací 495 817 211 mnovotna@khk.cz
Šebesta Tomáš Bc. Agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, problematika IZS, krizové plány, analýza rizik 495 817 471 tsebesta@khk.cz