ocenění Hereditas obligat

soutěž Cena památkové péče   soutěž Cena památkové péče   ocenění Hereditas obligat  

V Královéhradeckém kraji se nachází značný počet kulturních památek, které jsou evidovány jako státem chráněné historické statky, a mnohem větší počet historických staveb a uměleckých děl, které mají svůj místní význam.

Cena památkové péče Hereditas obligat (Dědictví zavazuje) se udílí jednou ročně. Ocenění se uděluje ve čtyřech kategoriích:

 • stavební obnova
 • restaurování movité a nemovité památky
 • záchrana neprohlášené památky
 • popularizace památkové péče

První tři kategorie se udílejí za uplynulý kalendářní rok. 

Nominaci na držitele ocenění může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba v souladu s pravidly. Nominaci pro daný kalendářní rok je nutné podat od 1. ledna do konce února. Tiskopisy pro nominace a další informace jsou na webové stránce Pravidla a nominace


PŘEHLED VÍTĚZŮ
 

za rok 2022:

 • kategorie Stavební obnova chráněné stavby
  Markéta Slaninová - oprava střechy zámku v Hořiněvsi
 • kategorie Restaurování prohlášené památky
  městys Pecka - obnova sloupu se sochou Panny Marie a sochami světců
 • kategorie Záchrana neprohlášené památky
  obec Semechnice - oprava kaple Panny Marie Bolestné
 • kategorie Popolarizace památkové péče
  Jan Slavík - celoživotní práce v oblasti památkové péče

Předávání ocenění Hereditas obligat proběhlo 14. června 2023 v refektáři bývalého paulánského kláštera v Nové Pace. 

za rok 2021:

Udílení Ceny památkové péče za rok 2021 se konalo 22. června 2022 v Hospitálu Kuks. 

za rok 2020:

Cena památkové péče za roky 2019 a 2020 se předávala 16. června 2021 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

za rok 2019:

Cena je udílena od roku 2021. V pilotním ročníku 2020 cenu získal pouze jeden vítěz, a to Komitét pro udržování památek z války roku 1866, který slavil 30. výročí své činnosti. Komitét se věnuje nejen osvětové činnosti o válce 1866, ale zároveň aktivně provádí mapování jednotlivých válečných pomníků a stará se o jejich údržbu.


Mediální partner akce:
ocenění Hereditas obligat