Seznam oprávněných investorů

28. 2. 2024 Autor: Ing. Jitka Macková

Seznam oprávněných investorů ve smyslu ustanovení § 23a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V seznamu uvedené subjekty, které jsou vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, mají ve smyslu výše uvedeného ustanovení postavení tzv. Oprávněného investora, který je oprávněn požadovat, aby byl jednotlivě vyrozuměn o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu.

seznam, včetně dotčeného správního územní, aktualizováno: 28.2.2024

České dráhy a.s.

 • Název:    České dráhy a.s.
 • Korespondenční adresa: Generální ředitelství, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1    
 • IČO: 70994226    
 • ID datové schránky: e52cdsf    
 • web: www.cd.cz
 • důvod zařazení: vlastník části dopravní a technické infrastruktury nacházející se na dráze
 • datum žádosti:  24.11.2017,doplnění: 28.2.2018, aktualizace: 20.3.2023

Dotčené území

návrh

Čepro a.s.

 • Název:    Čepro a.s.
 • Korespondenční adresa: Dělnická 213/212, 170 00 Praha 7 - Holešovice   
 • IČO: 60193531    
 • ID datové schránky: hk3cdgj
 • web: www.ceproas.cz
 • důvod zařazení: vlastník a provozovatel produktovodu, tzm. veřejné technické infrastruktuy dle  ustanovení §2, odst. 1. písm. m) stavebního zákona
 • datum žádosti:  4.1.2018, úprava: 3.1.2023

Dotčené území

návrh

Povodí Labe s.p.

 • Název:    Povodí Labe s.p.
 • Korespondenční adresa: Víta Nejdelého 951, 500 03 Hradec Králové   
 • IČO: 70890005    
 • ID datové schránky: dbyt8g2
 • web: www.pla.cz
 • důvod zařazení: správce veřejné technické infrastruktury na základě § č. 4 oddst. 1 zákona č. 305/2000 Sb. o povodích (provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu)
 • datum žádosti:  4.1.2018, 9.1.2018, úprava: žádosti - změna rozsahu území 13.1.2020

Dotčené území

návrh

GasNet, s.r.o.

 • Název:    GasNet, s.r.o.
 • Korespondenční adresa: Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem   
 • IČO: 27295567  
 • ID datové schránky: rdxzhzt
 • web: www.gasnet.cz
 • důvod zařazení: provozovatel, distribuční soustavy plynu dle zákona č. 458/2000 Sb.
 • datum žádosti:  31.1.2018, aktualizace 8.2.2023

Dotčené území

návrh

NET4GAS, s.r.o.

 • Název:    NET4GAS, s.r.o.
 • Korespondenční adresa: Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22, 140 21 Praha 4 - Nusle  
 • IČO: 27260364  
 • ID datové schránky: 8ecyjt9
 • web: www.net4gas.cz
 • důvod zařazení: provozovatelsítí ve správě společnosti NEGAS, s.r.o.
 • datum žádosti:  3.4.2018

Dotčené území

Seznam oprávněných investorů

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

 • Název:   Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Korespondenční adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 • IČO: 49099451  
 • ID datové schránky: f7rf9ns
 • web: www.scvk.cz
 • důvod zařazení: provozovatel veřejné vodohospodářské infrastruktury
 • datum žádosti:  18.4.2018, aktualizace: 27.2.2023

Dotčené území

Seznam oprávněných investorů

ČEPS, a.s.

 • Název:   ČEPS, a.s.
 • Korespondenční adresa: Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10  
 • IČO: 25702556  
 • ID datové schránky: seccdqd
 • web: www.ceps.cz
 • důvod zařazení: vlastník a provozovatel přenosové soustavy ČR
 • datum žádosti:  7.6.2018, 1. úprava 16.10.2019, 2. úprava: 14.6.2023

Dotčené území

návrh

TRIDENT EUROPE SE

 • Název:   TRIDENT EUROPE SE
 • Korespondenční adresa: Rybná 716/24, 110 00 Praha - Nové Město  
 • IČO: 24213926  
 • ID datové schránky: psd9tpf
 • web: www.tridenteurope.cz
 • důvod zařazení: vlastník a správce veřejné vodohospodářské infrastruktury
 • datum žádosti:  14.5.2019, 21.2.2024

Dotčené území

návrh

T-Mobile Czech Republic a.s.

 • Název:   T-Mobile Czech Republic a.s.
 • Korespondenční adresa: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 -  Chodov
 • IČO: 64949681 
 • ID datové schránky: ygwch5i
 • web: www.t-mobile.cz
 • důvod zařazení: provozovatel veřejné technické infrastruktury
 • datum žádosti:  14.8.2019

Dotčené území

návrh

ČEZ Distribuce, a.s.

 • Název:   ČEZ Distribuce, a.s.
 • Korespondenční adresa: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
 • IČO: 24729035
 • ID datové schránky: v95ugfy
 • web: www.cezdistribuce.cz
 • důvod zařazení: vlastník a provozovatel veřejné technické infrastruktury
 • datum žádosti:  14.8.2019

Dotčené území

návrh

Elektrárny Opatovice, a.s.

 • Název:   Elektrárny Opatovice, a.s.
 • Korespondenční adresa: č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem
 • IČO: 27567320
 • ID datové schránky: 3bidji8
 • web: www.eop.cz
 • důvod zařazení: vlastník a provozovatel veřejné technické infrastruktury
 • datum žádosti:  3.4.2023

Dotčené území

EOP

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

 • Název:   Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
 • Korespondenční adresa: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
 • IČO: 60109149
 • ID datové schránky: wd7gxvb
 • web: www.vosjicin.cz
 • důvod zařazení: provozovatel vodovodu a kanalizace
 • datum žádosti:  14.7.2023

Dotčené území

Seznam oprávněných investorů

 

8m Group, a.s.

 • Název:   8m Group, a.s.
 • Korespondenční adresa: Polská 10, 120 00 Praha 2
 • IČO: 08371270
 • ID datové schránky: 7pm97re
 • web: www.8m.eu
 • důvod zařazení: budoucí provozovatel technické infrastruktury
 • datum žádosti:  17.8.2023

Dotčené území

8mGroup

AJM invest s.r.o.

 • Název:   AJM invest s.r.o.
 • Korespondenční adresa: Rybná 716/24, 110 00 Praha
 • IČO: 28761217
 • ID datové schránky: xjhj6ae
 • web:
 • důvod zařazení: vlastník dopravní infrastruktury
 • datum žádosti:  26.2.2024

Dotčené území

Seznam oprávněných investorů

Vysostav s.r.o.

 • Název:   Vysostav s.r.o.
 • Korespondenční adresa: Rybná 716/24, 110 00 Praha
 • IČO: 25298992
 • ID datové schránky: qkxbijp
 • web: 
 • důvod zařazení: vlastník dopravní infrastruktury
 • datum žádosti:  21.2.2024

Dotčené území

Seznam oprávněných investorů