Aktuality z oblasti zdravotnictví

Rychlá navigace

14.9.2023

Uzavření protialkoholní záchytné stanice 16.9.-18.9.2023

Protialkoholní záchytná stanice oznamuje, že bude ve dnech 16. 09. 2023 od 0:00 hodin do 18. 09. 2023 7:00 hodin uzavřena. Poslední příjem se uskuteční v pátek 15. 09. 2023 v 24:00 hod. Zástup je zajištěn záchytnou stanicí Pardubice tel. 466 501 692.

25.4.2023

Omezení provozu protialkoholní záchytné stanice v létě 2023

Protialkoholní záchytná stanice v Hradci Králové bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena v období od 1. 7. do 30. 7. 2023, poslední příjem se uskuteční 30. 6. 2023 v 24:00 hod. a v období od 4. 9. do 10. 9. 2023 (poslední klienty záchytná stanice přijímá 3. 9. 2023). Zastupuje záchytná stanice Pardubice tel. 466 501 692.

7.12.2022

Výluka provozu záchytné stanice

Protialkoholní záchytná stanice v Hradci Králové bude uzavřena v období od 26. 12. do 31. 12. 2022. Poslední příjem se uskuteční 25. 12. 2022 v 24 hod. Zastupuje záchytná stanice Pardubice tel. 466 501 692.

7.5.2020

Prohlídky těl zemřelých

Informace týkající se prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Královéhradeckého kraje dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

21.11.2019

Zdravotní ústav realizuje rozšířené testování na infekci virem HIV ve dnech 22. - 29.11.2019

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem již po několikáté realizuje v rámci Evropského testovacího týdne (22. - 29. 11. 2019) rozšířené testování na infekci virem HIV ve všech svých HIV/AIDS poradnách. Poradny jsou rovnoměrně rozmístěny v celé České republice. V Královéhradeckém kraji na adrese Habrmanova 154, Hradec Králové (u KHS). V přílohách je obsažena tisková zpráva a tabulka se seznamem poraden a jejich ordinačních hodin.

11.11.2019

Uzavření protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové

Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje v Hradci Králové bude uzavřena od 18.11.2019 do 21.11.2019 včetně z důvodu malování. Dne 17.11.2019 bude přijímat klienty do půlnoci. Zastupuje záchytná stanice v Pardubicích. Obnovení provozu bude 22.11.2019 v 7.00 hodin.

8.3.2019

Rezidenční místa v oboru Pediatrie – úprava metodiky pro rok 2019

Upozorňujeme, že došlo k úpravě Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa – lékařské obory pro rok 2019 (dále Metodika). Metodika výrazně zjednodušuje přístup praktických lékařů pro děti a dorost k dotačním prostředkům na podporu rezidenčních míst v oboru pediatrie.