Předpisy a vzory žádostí

Zákony a vyhlášky

Mezinárodní smlouvy a úmluvy

 

9.8.2021

Památkový zákon a vyhlášky k jeho provedení

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Znění platné ke dni 01.02.2022 v souvislosti s nabytím účinnosti č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Vyhláška č. 66/1988 Sb., Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Vyhláška č. 187/2007 Sb., Ministerstva kultury České republiky ze dne 10. července 2007, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy Vyhláška č. 420/2008 Sb.,Ministerstva kultury České republiky ze dne 28. listopadu 2008, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

18.10.2018

Typy žádostí a dalších právních listin

Přestože platná právní úprava státní památkové péče nepředepisuje podávání žádostí na konkrétních formulářích, pro usnadnění orientace zde metodicky uvádíme vzory tiskopisů, které je možné pro účely jednání s oddělením kultury a památkové péče využít.