Strategie rozvoje kraje 2006 - 2015

6.12.2010

Dodatek Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (SRK) je jedním z významných koncepčních dokumentů, určujících hlavní směry rozvoje na léta 2007-2015. Tvorba strategie vycházela z moderních obecně uznávaných a podporovaných metodik tvorby strategických plánů, založených na principech místní Agendy 21 a respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Tvorba strategie byl dlouhodobý, soustavný a otevřený proces, který byl založen na vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje.