Příklady podpořených projektů (2007 - 2013)

Informace o jednotlivých programech a iniciativách programového období 2007 – 2013 jsou uvedeny v menu v levé části obrazovky.

Pro programy a iniciativy

jsou zřízeny samostatné sekce.

Úspěšně realizované projekty