Náhradní rodinná péče

Průvodce systémem pro pěstouny
a žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu

Portál pro podporu orgánu sociálně-právní ochraby dětí KÚ Královéhradeckého kraje najdete na adrese: http://stansenahradnimrodicem.cz/